Suomensukuiset kansat, kielet ja kulttuurit Suomen naapurimaissa
Katso, missä näitä kieliä puhutaan!
Suomi Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä • Kveenin kieli Norjassa
Meänkieli Ruotsissa
Karjala ja vepsä Venäjällä
Lue, missä näitä kieliä puhutaan!
 
Lytt til innledningen suomeksi norsk
 
norsk
Leena Huss
Leena Huss
Bente Imerslund haastatteli häntä Tromssassa 23.11.07

Leena Huss

- Leena Huss on nimi, jonka usein kuulee, kun puhutaan vähemmistökielistä. Sinä tiedät paljon maailman vähemmistökielistä, mutta voisitko nyt kertoa vähän, mitä olet tehnyt Euroopan Neuvostossa ja sitten voisimme ehkä keskittyä kveenin kieleen.

Minä olen ollut jäsenenä sellaisessa komiteassa, joka seuraa sitä, miten vähemmistökieliä tuetaan eri maissa. Euroopan Neuvosto haluaa, että vähemmistökielet pysyvät elossa ja että ne kehittyvät. Euroopan neuvosto on luonut sellaisen kansainvälisen sopimuksen vähemmistökielten ja alueellisten kielten peruskirjan, johon eri maat voivat liittyä ja sitten sen mukaan auttaa omia vähemmstökieliään ja tukea niitä, koska vähemmistökielet ovat aina uhanalaisia, ne saattavat kuolla.

- Onko Norja liittynyt tähän?

On Norja liittynyt.

- Onko Norja tehnyt, mitä pitäisi tehdä?

No, sen sopimuksen mukaan pitää tehdä aika paljon, ja Norja on tehnyt jonkun verran, mutta ei suinkaan niin paljon, että voitaisiin olla tyytyväisiä.

- Onko tullut huomautuksia – niin kuin kritiikkia – Norjalle.

On tullut, monestakin asiasta. Norjassahan on useita vähemmistökieliä ja tämän sopimuksen piiriin kuuluu sekä saame että kveeni että romanés eli romanien kieli ja romani, tämmöinen kulkijoiden kieli – reisende-språket..

- Mitä on sanouttu kveenin kielestä tai kveeneistä?

Nyt kun kveenin kieli on tunnustettu kieleksi, niin nyt sitä sitten on pyritty tukemaan, mutta sitä tuetaan aika vähän verrattuna sitten esim saamen kieleen. Siitä sopimuksesta Norja on valinnut sellaisen hiukan heikomman osan ja nyt toivotaan, että sitten vähitellen Norja valitsee sen vahvemman tuen kveeneille.

- Uskotko, että Norja tulee tekemään sen?

Kyllä varmasti, jos oikein jatketaan tätä keskustelua ja kveenin puhujat ja muut, jotka haluavat tätä kieltä tukea, niin ovat aika aktiivisia.

- Jos haluat lukea enemmän Leena Hussin kansainvälisestä kielityöstä, etsi netistä!

Sanoja:
Euroopan Neuvosto
jäsen
tukea
peruskirja
Europarådet
medlem
å støtte
uhanalainen
huomautus
tunnustettu
verrattuna
truet
påpekning, reprimande
anerkjent
sammenlignet med
Nettredaktor og vevskredder: Bente Imerslund, web (at) finsk.no eller benteime (at) online.no