Om finskbeslektede folk, språk og kulturer i Norge,Sverige og Russland.
Se hvor språkene snakkes!
Finsk i Norge, Sverige og Russland • Kvensk i Norge
Meänkieli ~ tornedalsfinsk i Sverige
Karelsk og vepsisk i Russland
Les hvor språkene snakkes.
 
Lytt til innledningen suomeksi norsk

Besøk vår Facebook-side!

Se også den tilsvarende finske Viimeksi julkaistu

Haluatko tekstit suomeksi? Paina lippua!

Bente Imerslund, redaktør for finsk.no siden 2004

16.08.2021

Kort finsk.no-historie.

Rundt årtusenskiftet produserte jeg mye stoff om finskbeslektede folkegrupper fra Nordvest-Russland, med tanke på bokutgivelse. Bokplanene ble likevel lagt på is fordi Utdanningsdepartementet, ved skoledirektøren i Troms i 2004 opprettet www.finsk.no, med meg som redaktør. Nettstedet omhandler kvener, skogfinner, karelere, vepsere og ingermanlandsfinner. Det var primært for videregående skole og studenter, men sekundært for alle kulturinteresserte. I 2008 falt statsstøtten bort og jeg har siden drevet nettstedet privat. Finsk.no har hatt leserbrev fra 10 land.

 

Denne boka ble til - finsk.no ble lagt på is

Bente foran fjellet Fattavaara i Staumfjorden Nordreisa. Foto Olav Rokne Erichsen
Foto: Olav Rokne Erichsen

Med årene ble det tungt å drive finsk.no alene. Om hundre år er allting glemt, også våre dagers nettsteder. Jeg ønsket at dette unike stoffet måtte bli noe mer enn ei døgnflue.

I april 2019 begynte jeg med støtte fra flere kulturorganisasjoner arbeidet med manus til ei bok. Den omhandler de seks folkegruppene i Norge, Sverige og Nordvest-Russland som er intervjuet og/eller omtalt på finsk.no. En stor del av materialet i boka er tatt fra finsk.no. Det har blitt mye redigert og tilpasset bokas helhetlige stil. Mange oppdateringer måtte gjøres. Nye intervju ble gjennomført. Fagfolk skrev innledninger om de seks folkegruppene. Kart over de aktuelle områdene måtte skaffes, forbedres eller lages. Manusarbeidet ble så krevende at jeg måtte legge finsk.no på is. I mai 2021 kom boka, som heter "KVENER, SKOGFINNER, TORNEDALINGER, KARELERE, VEPSERE OG INGERMANLANDSFINNER - Onhan meitä vielä! Jo visst finnes vi!" Orkana forlag står bak utgivelsen.

Disse folkegruppenes historie er formidlet primært gjennom intervju med vanlige folk om deres personlige erfaringer. Jeg har intervjuet cirka 75 personer. De fleste forteller om seg og sin gruppes situasjon før og nå. Vi ser den fra blant annet skoleinternatet, skolestua, barnehagen, badstua, bedehuset, kirken, muséet, gamlehjemmet, tjæremila, svedjebruket og ishavsskuta. Boka gir også ordet til filmskapere, musikere, forskere, forfattere og journalister. Boka er rikt illustrert med bilder.

Det er foreløpig åpent hva som vil skje med finsk.no.

Orkana forlags pressemelding

 

Boka har per 14.01.2022 vært omtalt i følgende aviser og magasin:

Viikon vieras 'Ukens gjest' i den finske ukeavisa Karjalan Sanomat 'Karelske Tidende' i Den karelske republikk, Russland.

Ságat - Bente Imerslund om tida i Karasjok og Nordreisa: - Danner bakteppet for mitt forfatterskap. (Utklipp fra forsiden)

Ságat - Jo visst finnes vi!

Ruijan Kaiku - Båten ble til mens jeg rodde (Forside og artikkel).

Framtid i Nord - Omtrent samme artikkel som i Ruijan Kaiku.

Sør-Varanger Avis - Forfatteren må være superinteressert i finsk språk. (Kopi)

Dagsavisen - Kulturen som skulle knekkes overlevde forsøket. (Forside omtale)

Glåmdalen - Gir ut ny bok om skogfinner.

Østlendingen - Bente er bokaktuell: - Båten ble til mens jeg rodde. (Kopi)

SolungAvisa - Båten ble til mens jeg rodde.

Drammens Tidende - Vet du hvorfor det heter Finnemarka?

Avisa Finnmark Dagblad - Samme artikkel som i Drammens Tidende.

Oslo Norsk-Finsk forenings medlemsblad - Onhan meitä vielä! Jo visst finnes vi!

Kronstadposten - Jo visst finnes vi!

Bygdeposten - Har gitt ut bok. Om Finnemarka.

Hamar Dagblad - Båten ble til mens jeg rodde.

Ávvir, samisk dagsavis - Sáhkkiivuohta buvttii girjjii kvenaid birra - Av vitebegjær ble ei bok om kvener til.

Hamar Arbeiderblad - Jo visst finnes vi!

Eikerbladet - Bente flyttet fra Troms til Hokksund.

Vårt Land - Bygger bro mellom minoriteter.

Ruijan Kaiku - Bente Imerslund på lansering for tidsskriftet Samtiden. (Faksimile)

Dag og Tid - Det er aldri for seint å bli kven (Abonnenter på Dag og Tid kan høre artikkelen som lydfil)

Morgenbladet - Dei sa eg burde slutte med det tullet eg heldt på med (Nettutgave av artikkel)

Finnmarksposten - Jeg trodde det var helt naturlig å kunne tre språk og bruke dem når det passet!

 

Andre artikler som nevner boka

Aftenposten HISTORIE nr. 12 – desember 2021. Jan-Erik Smildens artikkel: Norske kvener: Ut av skapet og frem i lyset. Her er boka nevnt som en av tre kilder.

Hamar Arbeiderblad - Fikk vise mangfoldet som gjesteredaktør i Samtiden. MANGFOLD: – GLAD FOR Å GI ROM TIL DEM SOM ELLERS IKKE FÅR DET ROMMET

Fra Finnmark Dagblads og iFinnmarks nettavis: Heidi Nilima Monsens mamma med i ny bok: – Jeg er så utrolig stolt av alt kvendronninga mi fikk utrettet

 

Noen filmer som kanskje interesserer

NRK-filmen «Fra Hedmark til Karelen» er en av ni filmer i serien «Kvenske historier». Den forteller om mitt arbeid med kvensk kultur og med kulturen til karelerne i Den karelske republikk i Nordvest-Russland.
Kvenske historier – Fra Hedmark til Karelen – NRK TV (08:57)

«Sauna? Selvfølgelig!» En film jeg i 2017 laget om badstuer og badstutradisjoner i Nordreisa. En digital fortelling i Europeana-prosjektet i samarbeid med Nord-Troms museum.
Sauna? Selvfølgelig! (02:38)

I 2008 ble jeg intervjuet på TV av Redaksjonen for de nasjonale språkene i Karelen radio i den russiske republikken Karelen. Tema var mitt nettsted finsk.no. (00:40)

Ni år senere, i 2017, ble det et nytt TV-intervju i Karelen radio om min arbeidsreise til Russland dette året. Her vises også noen korte klipp fra finsk.no. (01:50) (YouTube) (på finsk.no)

 

Podcastintervju og NRK-intervju

Orkana forlags intervju med meg om bakgrunnen for boka

Vadsø museum i samarbeid med kvensk språksenter i Vadsø

En egen samhørighet mellom kvener, skogfinner, tornedalinger, kareler, vepsere og ingermanlandsfinne – NRK Kveeni

NRK P1 – Buskerud. Samtale om boka med hovedvekt på Finnemarka, Finnskogen og Finnskog-områdene i Vera i Verdalen (17:00)

 

Mine foredrag om boka

Fullførte: 

10. juni 2021 -  Kvænangen/Naavuono i Nord-Troms, i regi av Kvænangen språksenter -
Naavuonon kielikeskus - Návuona giellaguovddáš - Kvænangen språksenter og Halti kvenkultursenter IKS - Haltiin kväänisentteri.
12. juni 2021 -  Nordreisa/Raisi i Nord-Troms, i regi av Halti kvenkultursenter og Nordreisa
bibliotek. Der holdt jeg foredraget to ganger.
10. juli 2021 -  Svullrya på Finnskogen, i regi av Norsk Skogfinsk Museum.
28. august 2021 -  Vadsø/Vesisaari, i regi av Vadsø museum og Vadsø kvenske
språksenter/Vesisaaren kväänin kieliseentteri, knyttet til åpningen av det nye
kvenmuséet.
30. august 2021 -  Lakselv/Lemmijoki - i regi av Porsanger Kvenske
Språksenter/Porsangin Kväänin Kielisentteri og foreningen Lemmijokilaiset.
31. august 2021 -  Børselv/Pyssyjoki, i regi av foreningen Byssyjokilaiset.
17. november 2021 -  Mjøndalen bibliotek.
20. november 2021 -  Horten, i regi av Norske Kvener Ytre Oslofjord - Ruijan Kväänit - Ulko-Oslovuono. Foreningen ble stiftet 25. september 2021.
22. februar 2022 -  Hokksund bibliotek.
23. februar 2022 -  Konnerud Rotary, Konnerud, Drammen.
02. april 2022 -  Oslo, i regi av Kven Østlandet - Kvenforening.
10. mai 2022 -  Norsk-Finsk forening i Oslo og Foreningen Norden.
9. september 2022 - 

Protestfestivalen i Kristiansand.
Finskbeslektede minoriteter i Norge, Sverige og Nordvest-Russland: Hvorfor er noen minoriteter gjevere enn andre? Marginaliseres kvener og skogfinner fordi samer er gjevere? Om situasjonen også for finskbeslektede folk i Sverige og Nordvest-Russland.

https://protestfestivalen.no/2022/1800-foredrag-bente-imerslund/
https://protestfestivalen.no/gjester/bente-imerslund/

Se strømminga av mitt foredrag her (finsk.no)

Alle foredrag kan sees på Facebooksiden til Protestfestivalen - NORDENS FINSK-UGRISKE MINORITETER (foredrag starter 16min 30sec inn i videoen på FB siden)

9. oktober 2023 -  Arbeider’n – Hokksund - i regi av turgruppa Tursnakk.
31. januar 2024 -  Øvre Eiker Bygdekvinnelag.

 

Kommende: 

12. juli 2024 -  Østersjøfinske minoriteter i Norden og Nordvest-Russland. Sted: Sahlströmsgården Hotell, Torsby i Värmland, Sverige. Ledd i en tredagers studietur til Finnskogen i regi av Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus - Aha.
10. oktober 2024 -  Eiker Historielag: Kåseri om skogfinnene. Sted: Fossesholm i Vestfossen, Øvre Eiker.

 

 

Se medieomtale av finsk.no i norske, svenske, finske og russiske media

 

På norsk

NRK

Ruijan Kaiku

Altaposten

Nordlys

Framtid i Nord

Finnmark Dagblad

Finnmarken

Ságat

Meänraatio

Karjalan Sanomat

På finsk

Ruijan Kaiku

Karjalan Sanomat

Radio Perämeri

uusisuomi.fi

Ruotsin Sisuradio

Oma mua

Lapin Kansa

Hiidenkivi

Apu

 

 

Linker til eldre artikler som kan ha interesse

Linker til 12 medieomtaler av boka Kvenske personnavn i Nordreisa – Liisan Jussan Jussa, Sifferin Pekan Asväiki og noen tusen andre. Boka ble gitt ut i 2008 av Nordreisa kommune og er forfattet av meg.

 

 

Bilder til noen av de nye intervjuene/artiklene i boka som ikke ligger i finsk.no.

1 Kylapeli Landsbyspelet

”Kväänin äänet kuuluvat!” Kvenske stemmer må høres! Inger Birkelund, kulturgründer og drivkraften bak Kvääniteatteri – Kventeateret forteller om det kvenske teaterets tilblivelse. Bildet er fra Kyläpeli – Landsbyspelet i Nordreisa. Til høyre Inger Birkelund.

Foto: Geli Goldmann.

 

«Veien fram til et kvensk skriftspråk». Eira Söderholm forteller om den lange prosessen. På bildet er hun langt framme i køen av dem som vil sikre seg et signert eksemplar av Alf Nilsen-Børsskogs første roman på kvensk. Den kom ut i 2004. 10 år senere kom Söderholms kvenske grammatikk, bygd på blant annet Børsskogs romanserie.

Foto: Bente Imerslund.

2 Eira Soderholm

 

3 Borsskog

«Det var språket som valgte meg.» Alf Nilsen Børsskog skriver kvener på verdenskartet. Artikkel av Anitta Viinikka Kallinen. Bilde fra litteraturfestivalen Ordkalotten i Tromsø i 2010. Alf Nilsen-Børsskog blir bokbadet av Kaisa Maliniemi. I midten finnskogforfatteren Britt Karin Larsen.

Foto: Bente Imerslund.

 

Kvensk stedsnavntjeneste – Paikanninipalvelu.» Irene Andreassen forteller om arbeidet med kvenske stedsnavn. I 1981 lekte noen med tanken på at Hansinkenttä, det gamle kvenske navnet på Storslett, burde synliggjøres på veiskilt. Til høyre Anna-Riitta Lindgren, som på 1960-tallet registrerte finske stedsnavn i Nordreisa, til venstre Bente Imerslund, som skrev boka Finske stedsnavn i Nordreisa, utgitt av Nordreisa kommune i 1993. Boka tok utgangspunkt i Lindgrens navnesamling.

Foto: Nordlys, ved Halvor Henriksen.

4 Hansinkentta

 

 

5 Veiskilt

Bilde av veiskilt. Høsten 1920 ble Hansinkenttä, det kvenske navnet for Storslett. Navnet ble synliggjort på skilt 39 år etter at bildet med det håndskrevne Hansinkenttä kom på trykk.

Foto: Pål Vegard Eriksen.

 

 

«Fant finnene sitt Soria Moria i Finnemarka?» Øyvind Kristoffersen Røsdærn forteller om sine Finnemarka-røtter.

Foto: Terje Abusdal, fra fotoserien Slash & Burn, en vandreutstilling for visning på ulike steder i Hedmark.

6 Rosdaern

 

 

7 Smolina

«Spise bjørnekjøtt? Aldri i livet!» Larisa Smolina forteller om revitalisering av vepsisk språk og kultur. På bildet er hun på en finsk-ugrisk verdenskongress i Budapest. Amuletten hun bærer rundt halsen er den syngende vepsiske hesten, laget av Sampo-senteret i St. Petersburg etter et gammelt funn. Amuletten skal beskytte Larisa mot onde krefter.

Foto: Marina Zarubalova.

 
 
 ********************************************************
 
Du som er spesielt interessert i Håndverk, kunst, design: Klikk her.
finsk.no har mange småfilmer, videosnutter og animasjonsfilmer. Se hvor du finner noen av dem og hva  som kan passe også for de yngste! Mange av intervjuene på finsk.no er filmet, men de er ikke nevnt i denne oversikten. Klikk her.

Det er ikke bevilget noen offentlige midler til finsk.no siden høsten 2008. Redaktøren jobber privat med siden. Projektet var i to år sponset av Nordisk Kulturfond.  

Til alle kulturinteresserte! Til ungdom i Norge, Sverige og Russland som leser finsk, kvensk eller meänkieli på skolen! Les om finskbeslektede folk i Norge, Sverige og Russland. Gjennom forskjellige historier har vi villet gi et bilde av et mangesidig kulturområde og av den språklige rikdommen.

Digital ordliste, med mange språk. Klikk her!
Nettredaktor og vevskredder: Bente Imerslund, web (at) finsk.no eller benteime (at) online.no