Om finskbeslektede folk, språk og kulturer i Norge,Sverige og Russland.
Se hvor språkene snakkes!
Finsk i Norge, Sverige og Russland • Kvensk i Norge
Meänkieli ~ tornedalsfinsk i Sverige
Karelsk og vepsisk i Russland
Les hvor språkene snakkes.
 
Lytt til innledningen suomeksi norsk

På Kipparifestivalen 2011 i Børselv holdt kantor Kjell Håkestad et foredrag om presten og språkmannen Johan Arnt Beronka (1885-1965). 

Med kvensk familiebakgrunn hadde Johan Beronka et naturlig forhold til kvensk språk og kultur. Han var en pionèr når det gjaldt arbeidet med å skaffe oversikt over det kvenske språket. Han brukte språket i sin prestegjerning og han studerte grammatikken i kvenske dialekter i Porsanger og Vadsø. Hans arbeider er noe av den tidligste dokumentasjon vi har på at noen systematisk har sett på språkets grammatikk. Beronka hadde stor interesse for språk, men hans forskning konsentrerte seg særlig om samisk og kvensk språk.

Som prest var han avholdt og godt likt, men gjorde et valg under krigen som fikk store konsekvenser for ham selv.

 Bente Imerslund fikk et intervju med Kjell Håkestad om Beronka. 

 • Kjell Håkestad, du har akkurat holdt et foredrag her om Beronka, den berømte presten. Kan du på et par minutter fortelle oss litt om han og hans forhold til Nord-Norge?
 • Han var jo en viktig mann som var født av finske foreldre, vokste opp i Vadsø og var sogneprest i både Kistrand, som nå er Porsanger og i Vadsø. Han gjorde mye forskningsarbeid rundt kvensk språk, bl.a. har han utgitt et par bøker om det. Men han fikk det nok vanskelig etter hvert.
 • Kunne han mange språk?
 • Han kunne 11 språk, så han var veldig språkmektig. Og han var også  tolk da Umberto Nobile var i Nord-Norge med sitt luftskip.
 • Så han kunne italiensk også?
 • Han kunne italiensk også, han var korrespondent for italienske aviser faktisk - og ungarske aviser, så han var veldig språkmektig. Han fikk jo problemer etter hvert med bruken av det kvenske språket - fra myndighetenes side.
 • Vi er i Porsanger nå. Han var jo her også?
 • Han var her, fra 1916 til 1920 var han her som sogneprest.
 • Han hadde en del problemer i Vadsø skjønte jeg. Hvorfor?
 • Det var jo at han ble sett på som en representant for det man tenkte som det storfinske riket, som da skulle ekspandere mot havet og ta for seg Troms og Finnmark. Han ble da visstnok utsett til å kunne være biskop der. Det var i alle fall det myndighetene hevdet, men om det er noe sannhetsgehalt i det, det tviler jeg nesten på.
 • Så han ble nøye overvåket i Vadsø?
 • Han ble tydeligvis nøye overvåket og ble trolig ut fra det vi vet kanskje tvangssendt til sør som prest.
 • Hvordan gikk det sørpå? Fikk han være mer i fred der?
 • Det gjorde han, i hvert fall i forhold til det finske og kvenske. Men han fikk jo problem under krigen i og med at han ikke frasa seg embetet slik de aller fleste prestene gjorde. Han ble ikke dømt etter krigen, fikk ingen dom, men han ble anklaget, det gjorde han. 
 • Hvorfor tror du han ikke fratrådte?
 • Jeg tror han ikke gjorde det, fordi han anså det som best for menigheten å bli på sin post rett og slett. Han tok en sjanse og fikk svi for det da krigen tok slutt. Han var blant de prestene som ble avsatt etter krigen.
 • Så du har holdt på å studere Beronka i flere år?
 • Jeg har holdt på med Beronka siden 2008.
 • Du holdt en fantastisk innledning på kvensk!
 • Jeg syntes jeg måtte gjøre det når jeg først var her og har lært meg språket sånn noenlunde, så måtte jeg prøve det. Jeg håper folk forsto det.
 • Og du har tenkt å fortsette med dine kvenskstudier?
 • Det har jeg tenkt å fortsette med, i hvert fall på privat basis. Det er ikke noe mer å lære innen det offisielle.
 • Så du har altså kommet fra Sør-Norge og opp her flere ganger før for å studere kvensk?
 • Det har jeg gjort ja, jeg har hatt mange turer til Tromsø.
 • Lykke til med kvenskarbeid videre og kanskje  mer arbeid med Beronka!
 • Takk for det ja.
 

 

Nettredaktor og vevskredder: Bente Imerslund, web (at) finsk.no eller benteime (at) online.no