Om finskbeslektede folk, språk og kulturer i Norge,Sverige og Russland.
Se hvor språkene snakkes!
Finsk i Norge, Sverige og Russland • Kvensk i Norge
Meänkieli ~ tornedalsfinsk i Sverige
Karelsk og vepsisk i Russland
Les hvor språkene snakkes.
 
Lytt til innledningen suomeksi norsk

Kvensk navnetradisjon.pdf - Artikkel av Bente Imerslund

I mange av intervjuene fra Finnmark og Nord-Troms forteller personene om finske eller kvenske personnavn i sin slekt.

 

Noen eksempler på kvenske personnavn i Nordreisa:

Pounun Jussa ~ Johan Henriksen Johannesen Raattama, født 1840, var gift med Ane, som ble Pounun Ane. Av barna nevnes: Pounun Olli ~ Ole Ringstad, som var gift med Sella, sønnedatter til Vanha-Siiri. Av barna nevnes: Pounun Ollin Anttoni ~ Anton Ringstad,  far til Pounu-Ollin Anttonin Kyttormi ~ Guttorm Ringstad.

Korpin Jänsi ~ Korppi-Jens var gift med Anna-Priitta, som ble Korpin Anna-Priitta. Av barna nevnes Korpin Pekka ~ Peder Sagelv, gift med Paulin Iita fra Mustaniva ~ Svartfoss. Av barna nevnes: Korppi-dukka ~ Ragnhild, gift med Kåre Rasch.

Rauttin Heikku ~ Rautti ~ Henrik Elveskog. Far til 
1. Rauttin Heikun Petteri ~ Paskaputhan Petteri ~ Petter Elveskog, som er far til bl.a. Petterin Leunartti ~ Leonard Elveskog, gift med Kosken Kallen Rytti ~ Puntankosken Rytti ~ Ruth fra Puntafoss. Av barna nevnes Randi Bjørseth.  
2. Rautin Heikku ~ Paskaputhan Heiku ~ Henrik Henriksen Elveskog, som er far til Paskaputhan Heikan Häärpjörki ~ Herbjørg Skogheim, gift med Jyppelin Ruuali ~ Roald Rikarsen, senere Skogheim.

Kellarin Kalla ~ Kalli ~ Karl var far til Kallan Antti ~ Andreas Karlsen Einevoll. Av hans barn nevnes Kallan Antin Kristiani. Av hans barn nevnes Kristianin Alffi, gift med Hjørdis, som ble kalt Alffin Jörtis. Han ble Jörtiksen Alffi. Av deres barn nevnes Tore.

Jounin Jussa var far til Prostan Marja ~ Marie Bråstad, som var gift med Anders Bråstad. Av barna nevnes: Prostan Hokkuni ~ Bråstad-Håkon ~ Håkon Bråstad.

Kevä-Iisko ~ Kevä-Isak ~ Karl Isak Mathisen var gift med Kristine Siri fra Kaurtokeino. Hun ble Paisiitin Kristina. Av barna nevnes: Paisiitin Eetitti ~ Edit, gift med Pikku-Pekan Hokkuni ~ Pahtouan Hokkuni ~ Marjasuanon Hokkuni ~ Håkon Holmbo. Hun ble Pikku-Pekan Hokkunin Eetitti. Av barna nevnes: Paisiitin Aarne, gift med Mette som ble Paisiitin Mette ~ Baisit-Mette. Av deres barn nevnes Baisit-Turid.

Jyppelin Jenny var gift med Haukiniemen Henrikki ~ Henni ~ Henrik Rikardsen, Sønnen Jyppelin Pjaarne ~ Jubbel-Bjarne var gift med Kevä-Heikun Annan Hiltyri ~ Hildur, datter til Kevä-Heikun ~ Anna, født Blomstereng og Essan Hannu ~ Hans Johansen.  Barn: Bjørg, Grete og Beate.

Kevä-Heikku ~ Henrik Blomstereng, 1849-1931. Av barna nevnes: Kevä-Heikun Anna ~ Heikun Anna ~ Anna Blomstereng, gift med Essan Hannu ~ Essa-Hans, sønn av Essan Jussa og Essan Karuliina. Av barna nevnes: Kevä-Heikun Annan Hiltyri ~ Hildur, gift med Jyppelin Pjaarne ~ Jubbel-Bjarne ~ Bjarne Rikardsen, sønn av Jyppelin Jenny og Haukiniemen Henrikki ~ Henrik Rikardsen.

Ingepriktin Siffa ~ Prihin Siffa ~ Brikt-Siffen ~ Järämän äijä ~ Severin Ingebrigtsen var gift med Rasmuksen Paulina, som ble Siffan Paulina. De var foreldre til Siffan Elita, som var gift med Porkan Jussa ~ Johannes Sakshaug. Elida og Johannes var foreldre til Borke-Sissel ~ Sissel Sakshaug.

Pahtouan Penhartti ~ Bernhard Jensen Liland var far til Pahtouan Penhartin Petteri ~ Petter Liland,som var gift med Reidun, datter til Paisiitin Kristiani ~ Kristian Karlsen og paisiitin Anna. Av barna nevnes Rolf.

Susannan Pekka ~ Peder Pedersen Ravnklo var gift med Kallan Inkeri ~ Galla-Inger. De var foreldre til Pitkä-Pekka ~ Peder Pedersen, som var far til Pitkä-Pekan Svärre ~ Sverre Pedersen.

Laaun Antti ~ Anders Klausen Hysingjord (1809-1910). Av barna nevnes: Antin Uulau ~ And-Olaus ~ Olaus Andersen Hysingjord. Hans kone Britha Stina ble kalt Antin Uulaun Priitta. Av deres barn nevnes: Matinkentän Petteri ~ Petter Hysingjord, gift med Jouvan Anna - Jo-Anna fra Fosnes. Av deres barn nevnes: Matinkentän Jänsi ~ Petterin Jänsi ~ Jouvan Annan Jänsi ~ Jens Hysingjord ~ Jens Mølleng. Av barna nevnes Synnøve.

Essan Siffa ~ Kesäsian Siffa ~ Severin Hansen Elvejord, født i 1864, var far til Essan Siffan Jussa ~ Kesäsian Jussa ~ Johan Severinsen, som var far til Kesäsian Jussan Inkeri ~ Ingrid i Kesäsia ~ Ingrid Severinsen. Hun var gift med Liisan Jussan Kalli ~ Mantan Kalli ~ Kiirunan Kalli ~ Karl Aspelund. Av barna nevnes Ole-Kristian Aspelund.

Muonion Feetu ~ Fredrik Lunde , født i 1842, var far til Muonion Leevi ~ Lautanenän Leevi ~ Lynden Leevi ~ Lunde-Levi ~ Levi på Lunde. Levi var gift med Uutinin Lotte ~ Odin-Lotte ~ Lotte Henriksen. De var foreldre til Lautanenän Kristiani ~ Lynden Kristiani ~ Leevin Kristiani ~ Kristian Lunde. Han var gift med Edit, som ble Kristianin Editti. De er foreldre til Leif, gift med Monika.

 Ala-Sammalouan Nilsi ~ Nils Nørgaard, dattersønn av Kersantti i Ansjøn.  Nils var far til: Ala-Sammalouan Heikku ~ Sammeldal-Heikku ~ Samueldal-Henrik ~ Henrik i Nerdalen ~ Henrik Nilsen Nørgaard. Henrik var far til: Sammalouan Nilsi  ~ Sammeldal-Nils ~ Nils Nørgaard. Hans sønn Åsmund er gift med Suulheimin Synnöve, datter av Jaakon Heikan Jussa ~ Johan Solheim og Kristianin Astri ~  Astrid. 

Raappanan Jussa ~ Johan Mathisen tok navnet Birkelund. Av barna nevnes: Raappanan Pekka ~ Raappana-Peder - Peder Birkelund. Av barna nevnes: Raappanan Pekan Petteri ~ Petter Øyvind Birkelund.

Pikku-Jussa var gift med Nelle-Johanna-Rikarda. Sønnen Pikku-Jussan Rangvalli ~ Ragnvald Evensen Fossmo var gift med Antan Akselin Ranghilli ~ Ragnhild Andersen. Av barna nevnes Pikku-Jussan Mimmi ~ Mimmi Sivertsen.

Aarasporin Kasperi ~ Kasper Severinsen, var gift med Varpin Santra ~ Sandra. Av barna nevnes Santran Jussa ~ Sandra-Jussa ~ Sandra-Johan ~ Keituri-Jussa ~ Geit-Jussa ~ Sving-Jussa ~ Johan i Svingan ~ Tupakan Jussa ~ Väsky-Jussa ~ Johan Severinsen.Han er far til Keituri-Jussan Sveini ~ Geit-Jussa-Svein ~ Svein Harald Severinsen.

Rungan Jussa ~ Ronga-Johan ~ Oulan Jussa ~ Johan Tretten, gift med Hanna, som ble Rungan Hanna. Foreldre til Harald, gift med Adolf-Ingri ~ datter til Junkan Aatoli og Mikkelin Marja ~ Aatolin Marja.

Lanttuniemen Mattis ~ Loknes-Mattis var gift med Birgitta, som ble Lanttuniemen Pirkitta ~ Loknes-Birgitta. Av barna nevnes: Lanttuniemen Signe ~ Loknes-Signe, som var gift med Nahka-Uule-Tobias ~ Skinn-Tobias ~ Hanko-Tupsa ~ Tupsen ~ Tobiasi ~ Tobi  ~ Ole Tobias Hansen.

Heikan Jussa ~ Heikka-Jussa ~ Johan Olai Tørfoss, var gift med Eliaksen Olka ~ Olga. Av barna nevnes: Heikan Kynnari ~ Gunnar Tørfoss, som var gift med Jänkkenin Suulveiki ~ Uulen Suulveiki ~ Uulen Sannan Suulveiki ~ Solveig Jensen. Av barna nevnes: Heikan Kynnarin Janni ~ Jan Tørfoss.

Korpin Marja ~ Marie, mor til Korpin Matlen ~ Matele ~ Malfrid, som er mor til Reidun i Øya, som er mor til Edvard og Sigmund Nilsen.  

Nurmen Pekka ~ Junnun Pekka ~ Peder Johannessen, født 1885, gift med Riekin Härmanna. De var  foreldre til: Nurmen Pekan Olli ~ Nurmen Olli,som far var til Marit, som er mor til Merete, gift med Arnfinn, sønn av Junnaksen Ruuali ~ Roald Rasmussen.

Pikku-Jussa var gift med Nelle-Johanna-Rikarda. Av barna nevnes: Pikku-Jussan Halttani. Av hans barn nevnes: Halttanin Svaanhilli ~ Svanhild. Hun var gift med Reidar Wara fra Bugøyfjord.

Pessin Perttu ~ Pessin Penhartti ~ Pessi-Penna ~ Bessi-Bernhard ~ Bernhard Hansen Kvernelv ~ Bernhard Bakkemo, født i 1871,  var gift med Pirrin Harta ~ Harda, datter til Pirrikiven Antti ~ Andreas Andreassen oig Pirrin Uveetia. Av barna nevnes:
Pertun Pekka ~ Pessi-Peder ~ Peder Wergeland Hansen.

Marjasuanon Antti ~ Marjastillan Antti ~ Anders Nilsen, født 1864. Han var gift med Oline, som ble Marjasuanon Liina ~ Marjastillan Liina ~ Antin Liina. Av barna nevnes: Marjasuanon Aatoli ~ Antin Aatoli ~ Marjastillan Aatoli ~ Marjastilla-Adolf. Han var gift med Kima ~ Joakima ~ som ble kalt Marjastillan Aatolin Kiima. Han ble kalt Kiiman Aatoli ~ Kima-Adolf etter mannen. Av barna nevnes: Kiiman Asläyki ~ Antin Aatolin Asläyki ~ Aslaug Lyngstad.

Laaun Antti ~ Anders Klausen Hysingjord (1809-1910. Av barna nevnes: Antin Uulau ~ And-Olaus ~ Olaus Andersen Hysingjord. Hans kone Britha Stina ble kalt Antin Uulaun Priitta. Av deres barn nevnes: Matinkentän Petteri ~ Petter Hysingjord, gift med Jouvan Anna - Jo-Anna fra Fosnes. Av deres barn nevnes: Matinkentän Alpärtti ~ Jouvan Annan Alpärtti ~ Albert Olaussen Hysingjord, gift med Johanna. Av deres barn nevnes: Matinkentän Alpärtin Janni ~ Jan Olaussen.

Rastin Kaarina ~ Rastu-Kaarina var mor til bl.a. Kaarinan Sikryni ~ Sigrun Edvardsen. Av Sigruns barn nevnes Liv.

Nurmen Pekka ~ Junnun Pekka var gift med Riekin Härmanna. Av barna nevnes: Nurmen Asta.  

Pirrikiven Manni ~ Pirrin Manni ~ Herman Andreassen, gift med Inga, som ble Mannin Inka.   Av barna nevnes Mannin Uulau ~ Uulaus Hermansen, som var gift med Lanttuniemen Pärtta ~ Bertha. Hun ble Mannin Pärtta.  Av barna nevnes: Mannin Uualun Uuve ~ Ove Hermansen. Av hans barn nevnes Manni-Trond.

Lauritsen Halsteini ~ Halstein Gausdal var gift med Anna som ble Halsteinin Anna. Av barna nevnes Halsteinin Osmynni ~  Åsmund Gausdal.

 

Nettredaktor og vevskredder: Bente Imerslund, web (at) finsk.no eller benteime (at) online.no