Suomensukuiset kansat, kielet ja kulttuurit Suomen naapurimaissa
Katso, missä näitä kieliä puhutaan!
Suomi Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä • Kveenin kieli Norjassa
Meänkieli Ruotsissa
Karjala ja vepsä Venäjällä
Lue, missä näitä kieliä puhutaan!
 
Lytt til innledningen suomeksi norsk
   
 
 

Kipinä – lasten aikakauslehti
Kipinä on lasten kuukausittainen kirjallis-taiteellinen aikakauslehti. Se julkaistaan kaksitoista kertaa vuodessa kolmella kielellä: suomen, karjalan (kahdella murteella) ja vepsän kielillä. Lehti ilmestyy Petroskoissa. Se jaetaan Karjalassa ja Venäjällä. Lehden toimitus kuuluu Periodika-kustantamoon, joka julkaisee sanomalehtiä ja aikakauslehtiä Karjalan alkuperäiskansojen kielillä.

Kipinän historia alkoi vuonna 1932, mutta kuukausittaiseksi lehti tuli vain v. 1986 elokuussa Karjalan kuuluisan kirjailijan Jaakko Rugojevin avulla.

Lehti on tarkoitettu kouluikäisille lapsille, jotka opiskelevat suomea, karjalaa ja vepsää koulussa, kurssilla tai itsenäisesti. Kipinä on avustaja koulujen opettajille, opiskelijoille ja yksityisopettajille. Kipinän toimitus on yhteistyössä Venäjän, Karjalan ja Suomen koulujen, lasten kerhojen ja seurojen, kansalaisjärjestöjen kanssa.

Kipinässä painetaan Karjalan suomen, karjalan ja vepsän kielillä kirjoittavien tekijöiden erilaisia tarinoita, satuja, kertomuksia, runoja. Kipinän sivuilla on kuuluisin lastenkirjailijoiden: Sergei Gergijevin, Sergei Mahotinin, Marina Druzhininan luomuksia. Lisäksi lehdestä voi aina löytää luovien lukijoiden teoksia, sarjakuvia, mielenkiintoisia tehtäviä, arvoituksia ja sanaristikkoja.

Kipinä pyrkii tutustumaan lapsia Itämerensuomalaisten ja muiden suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuuriin, historiaan ja kansallisiin perinteihin, mielenkiintoisiin tapahtumiin Venäjän, Karjalan ja Suomen lasten elämästä, kertomaan epätavallisista ihmisten harrastuksista, mielenkiintoisista matkoista ja jne.


 
Kipinä – lapsiden kulugendlehtez
Kipinä on lapsiden jogakuine literatur-taidehine kulugendlehtez. Se paindas kaks’toštkümne kerdad vodes koumel kelel: suomen, karjalan (kahtel paginal) da vepsän kelel.

Kulugendlehtez paindas Petroskoiš. Se jagadas Karjalas da Venämas. Kulugendlehtesen toimišt mülüb Periodika-painištoho, mitte painab lehtesid da kulugendlehtesid Karjalan igähižiden rahvahiden kelil.

Kipinä-kulugendlehtesen istorii zavodihe vodel 1932, no jogakuižeks kulugendlehtez tegihe vaiše voden 1986 elokus Karjalan tutaban kirjailijan Jaakko Rugojevin abul.

Kulugendlehtez om omištadud školigähižile lapsile, kudambad opendaba suomen, karjalan da vepsän kelid školiš, kel’kursil da ičenaižeks. Kipinä om abunik školiden opendajile, openikoile da üksinopendajile. Kipinä radab ühtes Venäman, Karjalan da Suomen školidenke, lapsiden sebroidenke, ühthižkundaližiden organizacijoidenke.

Kipinäs paindas Karjalan kirjutajiden erazvuiččid starinoid, sarnoid, runoid suomen, karjalan da vepsän kelil. Kipinän lehtesil om tutabiden lapsiden kirjailijoiden: Sergei Georgijevin, Sergei Mahotinin, Marina Druzhininan tegoid. Ližaks kulugenlehteses voib löuta lahjakahiden lugijoiden tegoid, komiksoid, melentartuižid harjoitusid, ozoitesid, sanaristikoid.

Kipinä takaidab tundišoitta lapsid suomalaiž-ugrilaižiden da baltianmeren suomalaižiden rahvahiden kulturidenke, istorianke, rahvahaližiden tradicijoidenke, melentartuižidenke aigtegoidenke Venäman, Karjalan da Suomen lapsiden elospäi, starinoita ristituiden melentartusiš, čomiš matkoiš da muga edemba.

Nettredaktor og vevskredder: Bente Imerslund, web (at) finsk.no eller benteime (at) online.no