Om finskbeslektede folk, språk og kulturer i Norge,Sverige og Russland.
Se hvor språkene snakkes!
Finsk i Norge, Sverige og Russland • Kvensk i Norge
Meänkieli ~ tornedalsfinsk i Sverige
Karelsk og vepsisk i Russland
Les hvor språkene snakkes.
 
Lytt til innledningen suomeksi norsk
Nyheter Kalender Aktivitet Foreningen Nordreisa
suomeksi
Nordreisa kvensk‐finsk forening (Raisin Kveeni‐suomi seura) og finsk.no samarbeider fordi begge har som formål å arbeide med kvensk, finsk og andre finsk‐ugriske språk og kulturer.
 
Ønske om kvensk klokketårn på ny gravlundFinlands selvstendighetsdag 6. desember 2018Ny kvenfinnforening i Nordreisa

 

Ønske om kvensk klokketårn på ny gravlund

Nordreisa kvensk finsk forening Kvensk klokketaarn

Brev til Nordreisa kommune ‐ Merknader til detaljregulering Rovdas gravlund

Vi viser til frist for merknader til detaljregulering av Rovdas gravlund 9. desember. Nordreisa kvensk‐finsk forening ønsker at klokketårnet på den nye gravlunden blir bygd med inspirasjon fra tradisjoner, stedlig materiale, og i stil med Nordreisa kirke.

Nordreisa ble i sin tid oppført som en kvænkirke etter ønske fra Kirkedepartementet. Arkitekten Christian Henrik Grosch sendte i planleggingsfasen til Kirkedepartementet 9. august 1852 arkitekttegninger med følgeskriv der det blant annet står:

De af det høje Departement forlangte Tegninger til en Kvænkirke for Reisen Dalen, Skjervøe Prestegjeld paa 5 blade med tilhørende Beskrivelse og Overslag.(1)

(1) Kari Digre, En tømmerkirke for en fleretnisk menighet. Nordreisa kirke 1856 ‐ 2006, s. 56

Kirken ble bygd med tømmer fra Reisadalen. Det vil være naturlig å bruke tømmer fra samme sted til det nye klokketårnet.

Nå er Grosch ikke lenger tilgjengelig for å tegne en kvænklokketårn, men foreningen kan være behjelpelig med å finne personer med kompetanse på kvensk byggeteknikk.

Det er også et ønske om at gjerdet rundt gravlunden blir bygd slik gjerdet rundt Nordreisa kirke er i dag.

Med vennlig hilsen,
Nordreisa kvensk‐finsk forening

(9.12.2018)

 

Feiring av Finlands selvstendighetsdag 6. desember

Feiring av Finlands selvstendighetsdag 6. desember

Foreningen inviterte til foredrag av Bjørnar Seppola og presentasjon av Reisanissen ved Ivar Kvistaas. Temaet til Seppola var Finland og Kvener i Nord Troms. Foredragene og presentasjonen er filmet og vil bli lagt ut ved en senere anledning.

(6.12.2018)

 

Ny kvenfinnforening i Nordreisa

Ny kvenfinnforening i Nordreisa

I november ble det stiftet en ny kvenfinnforening i Nordreisa. Etter flere år uten verken kven‐ eller finskforening i Nordreisa tok Rune Bjerkli, Ivar Kvistaas, Per‐Aksel Nordeng og Asveig Hasselberg initiativet til å danne en ny forening: Nordreisa kvensk‐finsk forening (Raisin kveeni‐suomi seura).

Formålet er i henhold til vedtektene:

Foreningen skal utforske, klargjøre og fremheve kvensk, finsk og andre finsk‐ugriske språk, kulturer, historie, næringsvirksomhet og rettigheter med utgangspunkt i Nord‐Troms.

(3.11.2018)

 

 

 

Nordreisa kvensk finsk forening Grasrot 570

Nettredaktor og vevskredder: Bente Imerslund, web (at) finsk.no eller benteime (at) online.no