Et lite folks store innsjøer 1

Setning hvor ordene er stokket.

Sett ordene sammen til korrekt setning.